En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Carolina Sans Cuende informa a l’usuari que les dades proporcionades a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web seran incorporades en un fitxer sota la responsabilitat de Carolina Sans Cuende amb la finalitat d’atendre les consultes realitzades per l’usuari i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès.

L’usuari podrà exercitar el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i si s’escau, oposició, al tractament de les seves dades de caràcter personal, en els termes i condicions previstos en la LOPD. Per exercitar aquests drets, i per a qualsevol aclariment, pot contactar mitjançant el següent correu electrònic admin@cuendedreams.com.

Mentre no comuniqui el contrari, s’entén que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar qualsevol variació i que dóna el seu consentiment per a la seva utilització en les finalitats esmentades.

L’enviament d’aquest formulari suposa l’acceptació dels termes descrits.